Ontwerpexpeditie

Kijk het beest in de bek

De buitengevel wordt bekleed met de reststromen banieren en theaterdoeken die normaal gesproken bij het afval zouden belanden. Deze doeken worden samen met de inwoners van de Wolden beschilderd en later opgehangen om zo de gevel van De Afvalkathedraal te vormen.

Kijk het beest in de bek, kruip in de huid van de bewoners van De Wolden en ontwerp mee aan De Afvalkathedraal als episch bouwwerk waar nog decennia over gesproken zal worden.

Mee doen

Co-creatie met bewoners

De Ontwerpexpeditie is een actieve bezinningstocht naar een nieuw perspectief op onze verbinding met onze leefomgeving. Die leefomgeving is een bestaande omgeving, in de loop van de toekomst getransformeerd naar een vitaal samenspel tussen mensen onderling en tussen hen en hun plek. In een wederkerige verbinding, en als basis voor nieuw leven en nieuwe systemen in de meest brede zin van het woord.

De ontwerpomgeving is voor deze eerste keer gemeente De Wolden in Zuidwest-Drenthe. Gemeente De Wolden is Culturele Gemeente van Drenthe 2023- 2024 en viert dat met de manifestatie ‘Wiede Wold, de toekomst van ons platteland’.

Bewoners, en in het bijzonder jongeren, spelen de hoofdrol. En nemen het heft in eigen hand. Het lineaire economisch principe van ‘take, make, waste’ is achterhaald. Met vindingrijkheid en improvisatie organiseren bewoners en gebruikers hun eigen circulair systeem.

Ontwerpatelier 1

Op woensdag 13 september heeft het eerste ontwerpatelier plaatsgevonden. Hierbij kwamen Peergroup Locatietheater , Wiede Wold, Noordpool Orkest, Tomas Dirrix + Studio ACTE i.s.m. Bollinger+Grohmann en nice° samen om de eerste stappen te zetten in het ontwerp van De Afvalkathedraal.

Ontwerpatelier 2

Op 4 oktober kwam het ontwerpteam weer bij elkaar tijdens het tweede ontwerpatelier. De Afvalkathedraal heeft al meer vorm gekregen en de eerste schetsen zijn gedeeld met het team.

Tijdens dit ontwerpatelier waren Enabling Elders Allart Vogelzang van vector-i architecten en Thomas M. Rau van RAU aanwezig. Ook zij ontwierpen mee aan dit bijzondere bouwwerk welke in De Wolden gebouwd gaat worden.

Ontwerpatelier 3

Ontwerpatelier drie zit erop. We gaan richting het definitieve eindontwerp waarna de bouw van De Afvalkathedraal dan ook echt gaat beginnen.

Op 1 november zijn Peergroup Locatietheater , Wiede Wold, Tomas Dirrix + Studio ACTE i.s.m. Bollinger+Grohmann, Ascon de Nijs, Gemeente De Wolden, Eco Reest B.V. en nice° weer bij elkaar gekomen om het ontwerpproces van De Afvalkathedraal te vervolgen. De voorlopige ontwerpen en maquettes zijn gedeeld en er is met veel enthousiasme op gereageerd.

De Afvalkathedraal is een project waarbij de participatie van de inwoners van gemeente De Wolden een belangrijk onderdeel is. Op deze avond waren alle inwoners van de Wolden uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp van De Afvalkathedraal. Zowel jong als oud kon zich vinden in het ontwerp. Er werden waardevolle suggesties gedaan door de bewoners zoals voor de bekleding van de gevel om de bijzondere waarden van ons geliefde platteland nog beter tot uiting de laten komen. Dit werd genoemd in het Dagblad van het Noorden door Peter Nefkens in zijn artikel over het “circulaire hoogtepunt van Wiede Wold”

Ontwerp Afvalkathedraal

Tijdens een Ontwerpexpeditie 4-luik kwamen alle betrokken partijen en experts op het gebied van circulair bouwen, zoals Thomas Rau en Allart Vogelzang, in co-creatie tot de meest vernuftige, creatieve en circulaire ideeën voor De Afvalkathedraal. Theater- en decorontwerper Ascon de Nijs maakte het definitieve ontwerp en het decor. Het spectaculaire bouwwerk met ruim 400 zitplaatsen zal de komende tijd in Koekangerveld verrijzen en wordt gebouwd met hulp van een groot team van ‘Bouwmeesters’, waaronder veel inwoners van gemeente De Wolden.

De Afvalkathedraal bestaat onder andere uit ruim 800 vierkante meter buitengevel, gemaakt van hergebruikte banieren uit alle windstreken van Nederland en voorzien van dromen van de Woldenaren, over de toekomst van het platteland. Ondertussen werken de mensen van het Wolder Textielatelier aan 60 zelfontworpen afval-kostuums voor de acteurs van Atropos. De bouw is mede mogelijk gemaakt met Europese Leader Subsidie.

Bouwwerk

Samen met Enabling Elders

Ter versterking van de benodigde kennis, ervaring en houding werken we samen met een team van ervaren professionals uit ontwerpdisciplines en aangrenzende discplines. Allen afkomstig uit het land en de regio. De komende weken maken we de verdere uitbreiding van dit team hier bekend.

Allart Vogelzang

partner en architect vector-i architecten

Kees Klomp

oprichter THRIVE Institute & Lector Betekeniseconomie Hogeschool Rotterdam

Pieter Brink

mede-oprichter en architect B+O Architecten

Ruth Mourik

CEO en onderzoeker DuneWorks & procesbegeleider Leren Drenthe Woont Circulair

Thomas M. Rau

oprichter en architect RAU

Planning

Eerste fase

wo 14 juni

aankondiging en opening inschrijving voor ontwerpteams

zo 9 juli

deadline indiening documenten en sluiting inschrijving

do 20 juli

bekendmaking 3 geselecteerde ontwerpteams voor de tweede fase

Tweede fase

wo 13 september

ontwerpatelier #1

wo 4 oktober

ontwerpatelier #2

wo 1 november

ontwerpatelier #3 – met presentatie ontwerp en concept publiekspresentatie

vr 24 november

oplevering definitief ontwerp en publiekspresentatie

wo 29 november

jurering door representatie van organisaties uit de regio (ochtend) en jurering door bewoners (avond)

vr 1 december

jurering door Enabling Elders

zo 3 december

sluiting van de tentoonstelling en formele start bouw

Derde fase

do 8 maart

start bouw

16 maart

start participatietraject van de buitengevel